The Sky is the Limit nu ook in Nederland (alles over deelnemers) (2024)

The Sky is the Limit is vanaf vanavond – dinsdag 19 januari – om 20.30 uur op SBS6 te kijken in Nederland. Rijke, succesvolle Nederlanders worden in deze reeks – die je mogelijk uit België kent – gevolgd door de camera.

The Sky is the Limit in Nederland

Het nieuwe programma The Sky is the Limit: rijk en succesvol in Nederland geeft een inkijk in het leven van de happy few in Nederland. In het SBS6-programma worden tien ambitieuze, succesvolle en soms flamboyante Nederlanders gevolgd. Van Parijs tot Dubai, van Amsterdam tot Londen. Zij tonen hun luxueuze leven van mooie huizen, snelle auto’s en exotische hobby’s. Achter deze glamour façade schuilt een wereld van keihard werken, doorzetten, offers brengen en kansen benutten. Inmiddels hebben ze de top bereikt. Nu vieren ze hun successen. Welke offers hebben zij gebracht om de top te bereiken? Wat maakt hen echt gelukkig?

Op VlaamsKijken delen we tv, serie en filmtips uit Vlaanderen én Nederland. Niet jouw ding? Ontdek meer kijktips opGuidinc.

Beroemd door The Sky is the Limit

Ik ben heel erg benieuwd, want heb destijds ook erg genoten van de Vlaamse afleveringen met onder andere Willy Naessens, Michel Van den Brande, de helaas te vroeg overleden Philip Cracco (bekend van de Rodania horloges) en in het laatste seizoen natuurlijk Romy en Niels. In totaal zijn er inmiddels al vijf seizoenen gemaakt, waarmee sommige Vlamingen die gevolgd werden echt beroemd zijn geworden. Zou het in Nederland ook zo’n succes worden?

Deelnemers The Sky is the Limit Nederland

In deze tv-serie volgen we rijke, succesvolle Nederlanders. Benieuwd wie de deelnemers van The Sky is the Limit in Nederland zijn? We zetten ze voor je op een rijtje.

Igor Alberts en Andreea Cimbala

Zoals de excentrieke Igor Alberts (56) en zijn dertig jaar jongere, Italiaanse vrouw Andreea Cimbala (26). Ze hebben twaalf kinderen, waarvan twee van hun samen. Elk jaar in januari verlaten ze hun uitbundig gedecoreerde kerstvilla om op het eiland Saba een berg te beklimmen. Igor: “Het behalen van de top symboliseert voor ons de weg naar succes. Wij zijn gewone mensen met een ongewone levensstijl.”

Angelo White en Chanel Soree

We volgen Angelo White alias Angelo de Witt (30) en Chanel Soree (27), een jong glamourkoppel uit Amsterdam dat naadloos zou passen in de glamourwereld van Los Angeles. Angelo White is in binnen- en buitenland succesvol als regisseur en producer. Chanel Soree is een ambitieuze influencer, die flink aan de weg timmert.

Kelvin Wiedenhoff

Kelvin Wiedenhoff (29) kwam als klein jongetje met zijn moeder uit Brazilië naar Nederland. Hij investeerde in Bitcoins en op zijn 26e verdiende hij een vermogen door op het juiste moment zijn cryptomunten te verkopen. Daarmee kon hij op zijn 26e zijn droomauto, een Rolls Royce, kopen.

Zynep Dag

Ook de Brabantse schoenenkoningin Zeynep Dag (30) maakte jong fortuin. Toen haar designer schoenen werden ontdekt door Rihanna en Beyoncé ging het hard met de ontwerpster. We gaan met haar mee naar Parijs en Dubai, waar haar schoenen als warme broodjes over de toonbank gaan. Daarnaast heeft Zeynep ook haar eigen Business Fashion Academy opgezet. Zynep Dag vertelt: Zeynep: “In het begin geloofde niemand in mij. Ik werk heel hard en ben blij met wat ik tot nu toe heb bereikt.”

Dionne Schulf en Edwin van Twist

Dionne Schulf (51) en Edwin van Twist (54) werken beiden keihard, maar genieten ook volop van alle luxe die ze hebben vergaard. Dit power echtpaar combineert werk en plezier in Dubai, terwijl in Rotterdam hun nieuwe villa wordt gebouwd. Dione Schulf is het gezicht van marketingbedrijf Friends of the Brands. Haar man Edwin van Twist heeft een laboratorium.

Jan Knoppert

We gaan langs bij de gepensioneerde Jan Knoppert (84), één van de grootste tuinders van het Westland. Jan is extravagant, sympathiek en staat nog volop in het leven. Hij begon onderaan de ladder en werkte keihard voor zijn succes. Nu leeft hij voor zijn exotische dieren, Japanse tuin en exclusieve autocollectie.

The Sky is the Limit – seizoen zes

The Sky is the Limit: rijk en succesvol in Nederland is een productie van Fabiola en gebaseerd op het succesvolle format in België waar het al 5 seizoenen verschijnt op VIER. Goed nieuws voor de Vlaamse liefhebbers: The Sky is the Limit seizoen zes is in de maak.

Aansluitend kun je kijken naar Crisis in de tent.

Foto: SBS6 – William Rutten

* Let op: we werken in onze artikelen met affiliate links, waarbij we je verwijzen naar partners waarvan wij denken dat ze interessant voor jou zijn of aansluiten bij dit artikel. Wil je VlaamsKijken steunen, klik hier en ontdek alle mogelijkheden op een rijtje.

Altijd op zoek naar leuks om te kijken:

17 januari 2021 /

Tips

The Sky is the Limit nu ook in Nederland (alles over deelnemers) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 5904

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.