onderzoeksrechter - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek) (2023)

onderzoeksrechter 1.0

((vooral) in België)

rechter die in strafzaken het gerechtelijk onderzoek leidt

Semagram (extra betekenisinformatie)

Een onderzoeksrechter…

is een rechter; is een persoon

   Hoofdsemagram: rechter-commissaris


   + Toon hoofdsemagram

   Algemene voorbeelden


   Het gerechtelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt geleid door de onderzoeksrechter aan wie het dossier wordt toevertrouwd op vraag van de Procureur des Konings. Dit onderzoek is verplicht bij de zwaarste misdrijven. De onderzoeksrechter moet met behulp van de politiediensten alle elementen ten voordele en ten nadele van de verdachte opsporen. Hij kan vrij zijn onderzoeksmethode kiezen: verhoren, confrontatie, reconstructie. In de loop van een gerechtelijk onderzoek kan de verdachte in voorlopige hechtenis genomen worden wanneer de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel uitvaardigt.

   De toepassing van de invrijheidstelling onder voorwaarden varieert enorm van arrondissement tot arrondissement en van onderzoeksrechter tot onderzoeksrechter. Over het algemeen zijn de onderzoeksmagistraten goed vertrouwd met deze modaliteit, maar toch heeft de meerderheid van de invrijheidstellingen pas op het niveau van de Raadkamer plaats.

   De eindverantwoordelijkheid voor een gerechtelijk onderzoek ligt bij de onderzoeksrechter.

   Connerotte is bijvoorbeeld zo'n onderzoeksrechter. Hij onderzoekt de zaak Dutroux. De baas van zo'n onderzoeksrechter is de procureur des konings. Hij is de baas van een parket. Dat is een onderdeeltje van het gerecht dat misdaden onderzoekt en probeert te bewijzen.

   Bij het gerecht werken ook onderzoeksrechters. Dat zijn een soort speurneuzen die moeten proberen aan te tonen dat iemand schuldig is. Door bewijzen te verzamelen. Of door verdachten te ondervragen.

   + Meer voorbeelden

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • onderzoeken

   + Toon meer

   De onderzoeksrechter is verplicht de zaak grondig te onderzoeken en verslag uit te brengen bij de raadkamer.

   De Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Leys onderzoekt twee dossiers: één tegen Kredietbank en één tegen haar Waalse bankdochter Crédit Général.

   De voormalige onderzoeksrechter van Brussel, Jean Kesteloot, onderzocht de roofmoord, op 23 december 1982, op de huisbewaarder van de Auberge du Chevalier in Beersel.

   + Toon 3 Voorbeelden

   (Video) Addressing Culture with Scripture: The Deceptive and Destructive Ideology of CRT Part 2 (8/29/21)

   met adjectief ervoor


   • een bevoegde onderzoeksrechter

   + Toon meer

   Art. 5 Indien tijdens het onderzoek ten aanzien van misdrijven gepleegd buiten de uitoefening van het ambt, een einde gemaakt wordt aan de uitoefening van het ambt, wordt het onderzoek onmiddellijk verder gezet door de bevoegde procureur des Konings en, in voorkomend geval, door de bevoegde onderzoeksrechter, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van strafvordering en de wetten die de strafvordering betreffen.

   + Toon 1 Voorbeeld

   • de voormalige onderzoeksrechter
   • de voormalige onderzoeksrechters

   + Toon meer

   De voormalige onderzoeksrechter van Brussel, Jean Kesteloot, onderzocht de roofmoord, op 23 december 1982, op de huisbewaarder van de Auberge du Chevalier in Beersel.

   Twee voormalige onderzoeksrechters van Brussel hebben gisteren voor de tweede onderzoekscommissie naar de Bende van Nijvel verklaard dat procureur Jean Deprêtre van Nijvel hun onderzoek heeft afgeremd.

   + Toon 2 Voorbeelden

   • de Antwerpse onderzoeksrechter
   • de Brugse onderzoeksrechter
   • de Brusselse onderzoeksrechter
   • de Gentse onderzoeksrechter
   • de Luikse onderzoeksrechter

   + Toon meer

   De Antwerpse onderzoeksrechter heeft Luc G. (23) en Ben L. (30) aangehouden. Beiden werken voor de veiligheidsfirma GMIC en hebben gedeeltelijk bekend.

   Er bestaan zelfs sterke vermoedens dat het schip al een geruime tijd wordt gebruikt voor een geregelde drugslijn tussen Colombië en Spanje. De bemanning werd overgebracht naar Brugge, waar zij dinsdag werden ondervraagd door de Brugse onderzoeksrechter.

   De Brusselse onderzoeksrechter Van Espen heeft donderdag een 51-jarige Franse vrouw aangehouden op beschuldiging van frauduleus bankroet, valsheid in geschrifte en oplichting. De vrouw zou mede verantwoordelijk zijn voor de schuldenberg van 250 miljoen frank bij het frauduleuze bankroet van de naamloze vennootschap Conserver Investment uit Brussel.

   De Gentse onderzoeksrechter Van Damme verspreidt een opsporingsbericht voor de onrustwekkende verdwijning van de 16-jarige scholier T. v. H. uit Nazareth.

   De rijkswacht had precieze, onrustwekkende informatie over Marc Dutroux, maar speelde die niet door aan de Luikse onderzoeksrechter die met het onderzoek naar de verdwenen meisjes Julie en Mélissa was belast.

   + Toon 5 Voorbeelden

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • onderzoeksrechter in Dendermonde
   • onderzoeksrechter in Tongeren
   • onderzoeksrechters in Antwerpen

   + Toon meer

   (Video) 34C3 - Pointing Fingers at 'The Media'

   Troch was als onderzoeksrechter in Dendermonde betrokken bij het dossier van de Bende van Nijvel en is ongetwijfeld een sleutelfiguur in het onderzoek naar de Bende.

   De onderzoeksrechter in Tongeren heeft gisteravond twee broers uit Maaseik in de gevangenis laten opsluiten op verdenking van pedofilie.

   Wat onderzoeksrechter Martine Doutrèwe van Luik is overkomen, kan ieder van ons meemaken. Dat is de ondertoon van een opiniebijdrage die vijf onderzoeksrechters in Antwerpen schreven voor De Standaard. Ze vinden dat er sprake is van een heksenjacht tegen Doutrèwe.

   + Toon 3 Voorbeelden

   • onderzoeksrechter in de zaak
   • onderzoeksrechter in deze zaak
   • onderzoeksrechter in een zaak

   + Toon meer

   De Brusselse raadsheer Mahieu, die sinds zes weken op vraag van het Hof van Cassatie is aangesteld als onderzoeksrechter in de zaak, overwoog gisteren de aanhouding van B. en de advocaat.

   Happart zegt dat de PRL betrokken is bij een poging om het frauduleuze bankroet in de zaak-Guttelman/TEA [...] in de doofpot te steken. De onderzoeksrechter in deze zaak zou al vier jaar lang geen poot hebben uitgestoken.

   + Toon 2 Voorbeelden

   Voorzetsel: van

   • onderzoeksrechter van Brussel
   • onderzoeksrechter van Luik
   • onderzoeksrechter van Tongeren

   + Toon meer

   De voormalige onderzoeksrechter van Brussel, Jean Kesteloot, onderzocht de roofmoord, op 23 december 1982, op de huisbewaarder van de Auberge du Chevalier in Beersel.

   De rijkwacht speelde die informatie aan haar collega's van Luik door. Maar het parket van Charleroi werd hiervan enkel mondeling op de hoogte gebracht. En de onderzoeksrechter van Luik, Martine Doutrèwe, die de ontvoeringen van Julie en Melissa onderzocht, verklaarde onthutst te zijn dat die informatie haar niet bereikte.

   De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter van Tongeren.

   + Toon 3 Voorbeelden

   in voorzetselgroep


   • bekennen aan de onderzoeksrechter
   • verklaren aan de onderzoeksrechter

   + Toon meer

   De Britse directeur van het casino [...] die sinds 22 november vastzit, bekende reeds aan onderzoeksrechter Jean-Pierre Murciano van Grasse dat de groep Noga Hotels een goede 8,5 miljoen Belgische frank in baar geld aan M. betaalde.

   Drie getuigen, die begin september aan onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte verklaarden dat Jean-Michel Nihoul op 9 augustus ll. bij de ontvoering van Laetitia Delhez aanwezig was, trekken hun verklaringen in.

   + Toon 2 Voorbeelden

   • ontboden bij de onderzoeksrechter
   • voorgeleiden bij de onderzoeksrechter

   + Toon meer

   De dag na de moord werd ik bij de onderzoeksrechter ontboden. Nog eens een dag later moest ik weerkeren. "Pro forma moet ik je confronteren met de wederzijdse getuigen", zei hij, over zijn snorretje strijkend.

   "We voelden ook zijn 26-jarige vriendin aan de tand. Bij haar vonden we cocaïne. Het tweetal is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en wordt wellicht in voorlopige hechtenis genomen".

   De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter van Tongeren.

   Gisteren zijn vier verdachten bij onderzoeksrechter Decoux in Leuven voorgeleid. Het gaat om vier Zaïrezen uit Luik, van wie er twee minderjarig zijn. Een van hen bekende dat hij de taxichauffeur heeft neergeknald. De speurders vonden het vuurwapen in zijn woning.

   + Toon 4 Voorbeelden

   • aangehouden door de onderzoeksrechter
   • ondervraagd door de onderzoeksrechter
   • verhoor door de onderzoeksrechter
   • gehoord door de onderzoeksrechters

   + Toon meer

   De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling verlengde dinsdag het aanhoudingsbevel tegen vader en zoon Omer en Michel V.R. uit Lokeren. De twee werden eind oktober door de Dendermondse onderzoeksrechter aangehouden wegens hun aandeel in een grootschalige hormonenhandel.

   Een bediende heeft het OCMW in Charleroi ruim 30 miljoen frank ontfutseld. Hij is dinsdag door de rijkswacht opgepakt en woensdagvoormiddag ondervraagd door de onderzoeksrechter van Charleroi. Zijn identiteit is niet bekend gemaakt.

   Van de verdachten zijn er twee na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten. De tien overigen worden nog vastgehouden, op verdenking van verboden wapenbezit en bendevorming.

   Net zoals de misdadiger moet ook het slachtoffer automatisch een pro deo-advocaat toegewezen krijgen wanneer hij of zij er zelf niet over beschikt [...]. Daarnaast wenst het Vlaams Blok verzekerde opvang van slachtoffers op lokaal niveau (via een slachtofferhulpdesk in ieder politiekantoor) en het recht om gehoord te worden door de onderzoeksrechters.

   + Toon 4 Voorbeelden

   • naar de onderzoeksrechter

   + Toon meer

   Artikel 16, § 7, Wet Voorlopige Hechtenis vereist dat het proces-verbaal van verhoor van de verdachte door de onderzoeksrechter, evenals alle processen-verbaal van de verhoren die van de verdachte werden afgenomen tussen het tijdstip van zijn vrijheidsbeneming en het tijdstip waarop hij naar de onderzoeksrechter wordt verwezen, het uur vermelden van het begin van de ondervraging, van het begin en einde van de eventuele onderbrekingen en van het einde van de ondervraging.

   Wel vijf keer moest ik naar de onderzoeksrechter, hij deed altijd maar alsof hij mij niet goed verstaan had. Natuurlijk begreep ik het evenmin, maar mijn hoop op invrijheidstelling groeide met de dag. Waarom zouden ze zich anders zo lang met mij bezighouden?

   + Toon 2 Voorbeelden

   • de bevoegdheid van de onderzoeksrechter
   • een machtiging van de onderzoeksrechter
   • onder leiding van de onderzoeksrechter
   • ter beschikking van de onderzoeksrechter
   • ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter
   • op bevel van de onderzoeksrechters

   + Toon meer

   De beoordeling van het verzuim van de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte om bij enige proceshandeling te verschijnen, behoort tot de feitelijke bevoegdheid van de onderzoeksrechter; dit verzuim kan het gevolg zijn van een nalatigheid van de verdachte en kan bestaan in het niet gevolg geven aan een uitnodiging van een door de onderzoeksrechter aangestelde onderzoeker of deskundige.

   De advocaten van C. dienden klacht in tegen Kortrijkse BOB'ers omdat zij proces-verbaal zouden hebben opgesteld na de aanhouding wegens autodiefstallen en bijgevolg niet beschikten over een machtiging van de onderzoeksrechter.

   Tien speurders onder leiding van onderzoeksrechter Delmache doorzochten gistermiddag eerst de redactie van Ciné-Télé Revue in de Maria-Henriëttelaan in Brussel. Volgens hoofdredacteur Marc Deriez werden geen documenten in beslag genomen.

   De uitdrukking "ter beschikking van de onderzoeksrechter" moet worden verstaan in de zin van "onmiddellijke nabijheid". Een verdachte is maar ter beschikking van de onderzoeksrechter wanneer deze in de gelegenheid is hem te ondervragen.

   Aan havenkaai 188 haalde het duo een tas op met drugs afkomstig van een schip uit Colombia. De rijkswacht schaduwde het duo en hield de verdachten tegen toen die de autosnelweg richting Nederland wilden nemen. Ze werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter.

   In het Brusselse vielen de speurders binnen op 24 adressen. De huiszoekingen vonden daar plaats op bevel van de onderzoeksrechters Jeroen Burms en Damien Vandermeersch.

   + Toon 6 Voorbeelden

   voorafgegaan door als


   • als onderzoeksrechter

   + Toon meer

   De Brusselse raadsheer Mahieu, die sinds zes weken op vraag van het Hof van Cassatie is aangesteld als onderzoeksrechter in de zaak, overwoog gisteren de aanhouding van B. en de advocaat.

   In zijn dertienjarige bliksemcarrière als onderzoeksrechter, maakte Garzón (39) naam als een integer en hardwerkend jurist die er in slaagde de meest spraakmakende zaken naar zich toe te trekken.

   De Brugse onderzoeksrechter Erik Denolf heeft ontslag genomen als onderzoeksrechter. Hij blijft wel aan als magistraat. Denolf werd eind januari in voorlopige hechtenis genomen voor zijn betrokkenheid bij de zaak van de van corruptie beschuldigde raadsheer Beirens. Begin vorige week werd hij vrijgelaten.

   + Toon 3 Voorbeelden

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   + Toon meer

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   + Toon meer

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   + Toon meer

   FAQs

   Wat betekent de onderzoeksrechter? ›

   De onderzoeksrechter is een rechter van de rechtbank van eerste aanleg die speciaal aangewezen is om gerechtelijke onderzoeken te leiden.

   Waar werkt een onderzoeksrechter? ›

   Een onderzoeksrechter (in Nederland: rechter-commissaris) leidt een gerechtelijk onderzoek. Dat doet hij met behulp van rechercheurs bij de politie. Het is de taak van de onderzoeksrechter om zowel bewijzen tegen (à charge), als voor (à décharge) de verdachte te verzamelen.

   Wat is het verschil tussen een procureur en een onderzoeksrechter? ›

   De procureur des Konings kan aan de onderzoeksrechter vragen om een gerechtelijk onderzoek te voeren omdat er meer ingrijpende (onderzoeks)maatregelen nodig zijn (bv. een voorlopige hechtenis of een huiszoeking). De onderzoeksrechter staat in voor het verdere onderzoek.

   Wat kan de onderzoeksrechter beslissen? ›

   De onderzoeksrechter kan beslissen de verdachte aan te houden en in voorlopige hechtenis te nemen. In dat geval zullen er regelmatig zittingen plaatsvinden voor de raadkamer, die zal beslissen of de voorlopige hechtenis verlengd wordt.

   Kan onderzoeksrechter arresteren? ›

   In de meeste gevallen wordt deze voorhechtenis ten uitvoer gebracht in de gevangenis, maar tegenwoordig kan een onderzoeksrechter ook beslissen tot een aanhouding onder de modaliteit van elektronisch toezicht.

   Hoeveel kost een onderzoeksrechter? ›

   Als de zaak nog niet aanhangig gemaakt is bij een onderzoeksrechter, dan moet je eerst een klacht indienen bij de griffie van de bevoegde correctionele rechtbank. Voor de kosten van het onderzoek zal je een borgsom van 250 tot 750 euro moeten betalen.

   Hoeveel verdient onderzoeksrechter? ›

   Een afgestudeerde rechter begint met een startsalaris van €5.100 bruto per maand. Bij een rechter met meer ervaring en expertise kan dit salaris oplopen tot € 6.600 bruto per maand. Het salaris bij hogere functies als president of procureur-generaal bij de Hoge Raad ligt tussen de € 10.000 en € 13.000 bruto per maand.

   Wat moet je studeren OM onderzoeksrechter te worden? ›

   Na een master in de rechten, afhankelijk van de specialisatie, staat de deur voor je open voor verschillende beroepen, zoals advocaat, bedrijfsjurist, magistraat, juridisch medewerker, notaris, gerechtsdeurwaarder, leerkracht of onderzoeksrechter.

   Hoe word je onderzoeksrechter? ›

   Er zijn drie manieren om benoemd te worden tot magistraat:
   1. Via de gerechtelijke stage.
   2. Via een examen inzake beroepsbekwaamheid.
   3. Via het mondelinge evaluatie-examen.

   Wie staat er boven de rechter? ›

   Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste rechter en kan besluiten dat een rechtszaak over moet. De Hoge Raad kan ook besluiten dat een rechtszaak heropend moet worden (herziening).

   Wie bepaalt of een verdachte naar de rechter moet? ›

   Het OM kan als enige instantie in Nederland bepalen of iemand voor de strafrechter moet verschijnen, en zo ja, voor welk strafbaar feit.

   Hoe klacht indienen bij onderzoeksrechter? ›

   Hieronder staat wat u kan doen als u zelf een klacht bij de onderzoeksrechter wilt indienen: 1. U belt naar de griffie van het onderzoek op de nummers 09/234 49 22 of 23. 2. Een medewerker schakelt u door met de griffier van de onderzoeksrechter van dienst.

   Waarom onderzoeksrechter? ›

   De onderzoeksrechter wordt op vraag van het parket ingeschakeld om complexere zaken uit te diepen waarvoor specifieke onderzoeksmaatregelen noodzakelijk zijn, zoals huiszoekingen of het afluisteren van telefoons, of als een slachtoffer zich burgerlijke partij stelt. Dit noemt men een gerechtelijk onderzoek.

   Hoe verloopt een gerechtelijk onderzoek? ›

   De politie komt op het spoor van een strafbaar feit, of iemand doet aangifte. Onder leiding van een officier van justitie start een opsporingsonderzoek. De politie gaat op zoek naar de verdachte en verzamelt bewijs, bijvoorbeeld door getuigen te verhoren. Alle bevindingen van de politie komen in een proces-verbaal.

   Wat is het verschil tussen aanhouden en arresteren? ›

   De werkwoorden aanhouden en arresteren zijn synoniemen in de betekenis 'iemand van de vrijheid beroven'. Ook de zelfstandige naamwoorden aanhouding en arrestatie zijn synoniemen. De inbreker werd op heterdaad betrapt. Hij werd meteen aangehouden / gearresteerd.

   Hoe bewijs je dat je onschuldig bent? ›

   Je hebt het recht om bewijsmateriaal aan te leveren dat je onschuld bevestigt. Op die manier krijgt de rechter het volledige plaatje te zien en kan er op onafhankelijke wijze een oordeel geveld worden.

   Hoeveel verdient een onderzoeksrechter netto? ›

   Beginnend rechter of parketmagistraat: 5.628,22 €*. Rechter of substituut met 12 jaar anciënniteit: 6.994,59 €*.

   Wie betaalt de kosten van een rechtszaak? ›

   Op het einde van de procedure beslist de rechter wie de gerechtskosten moet betalen. De rechter vermeldt dat onderaan in zijn/haar beslissing. Meestal is dat de partij die ongelijk krijgt van de rechter. De rolrechten moeten rechtstreeks aan de Federale Overheidsdienst Financiën worden betaald.

   Wat zijn de gemiddelde kosten van een rechtszaak? ›

   Wat kost een gemiddelde rechtszaak? Als wij een procedure voeren liggen de kosten daarvan gemiddeld tussen de € 3.500,- en € 10.000,-. Hoeveel een rechtszaak kost is afhankelijk van meerdere factoren. Ook zijn er verschillende kosten, namelijk de deurwaarderskosten, de griffierechten en de advocaatkosten.

   Welke Juristen verdienen het meest? ›

   Salariswijzer gerelateerde functies
   #BeroepGem. salaris p/m
   1Bedrijfsjurist€ 4.810
   2Jurist RO€ 4.525
   3Juridisch Medewerker€ 3.065
   4Beleidsmedewerker€ 4.090
   11 more rows

   Welke rechter verdient het meest? ›

   Salaris Rechter per carrièreniveau
   #CarrièreniveauGem. salaris p/m
   1Junior€ 2.740
   2Medior€ 2.775
   3Senior€ 2.805

   Wat is de best betaalde job? ›

   De eerste plaats is geen verrassing: CEO's verdienen gemiddeld 9.018 euro. Na de grote baas volgen de managers. Een ICT-manager doet het voor 6.863 euro. Een manager in de dienstverleningssector verdient 6.658 euro.

   Hoeveel verdien je als onderzoeksrechter? ›

   Een afgestudeerde rechter begint met een startsalaris van €5.100 bruto per maand. Bij een rechter met meer ervaring en expertise kan dit salaris oplopen tot € 6.600 bruto per maand. Het salaris bij hogere functies als president of procureur-generaal bij de Hoge Raad ligt tussen de € 10.000 en € 13.000 bruto per maand.

   Wat moet je studeren voor onderzoeksrechter te worden? ›

   Na een master in de rechten, afhankelijk van de specialisatie, staat de deur voor je open voor verschillende beroepen, zoals advocaat, bedrijfsjurist, magistraat, juridisch medewerker, notaris, gerechtsdeurwaarder, leerkracht of onderzoeksrechter.

   Hoeveel verdien je tijdens gerechtelijke stage? ›

   De stage wordt vergoed volgens het barema van een A1-attaché van de rechterlijke orde, m.a.w. 3.237,88 euro bruto per maand (indexatie van juni 2022, exclusief specifieke regelingen).

   Hoe oud moet je zijn OM rechter te worden? ›

   Opleiding tot rechter of raadsheer: 3 varianten
   OpleidingsvariantDuur opleidingVereiste werkervaring
   Rechter in opleiding (rio)maximaal 2 jaar, inclusief voorfaseminimaal 6 jaar juridische werkervaring
   Raadsheer in opleiding (rhio)15 maanden – 2 jaarminimaal 10 jaar juridische werkervaring
   1 more row

   Kun je met criminologie rechercheur worden? ›

   Breed gezegd is criminologie een combinatie van rechten en sociale wetenschappen, daardoor kan je er veel kanten mee op. De studie is een goede voorbereiding voor de politie academie, politie of rechercheur.

   Wat is het verschil tussen rechten en rechtspraktijk? ›

   Het uitgangspunt van Rechten is theoretisch georiënteerd. De opleiding Rechtspraktijk is praktijkgericht, waardoor studenten getraind worden om concreet en logisch te redeneren of casussen. Dit wordt nog eens benadrukt in de stage in het laatste jaar. Daar pas je de vaardigheden die je werden aangeleerd toe.

   Hoeveel verdien je als procureur? ›

   Toelichting salaris Procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Als Procureur-generaal verdien je ongeveer €9072 bruto per maand. Dit is hetzelfde als een lid van het College van Procureur-generaals. Het is een vastgesteld salaris en zal geen grote uitschieters naar boven of beneden kennen.

   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Prof. Nancy Dach

   Last Updated: 06/06/2023

   Views: 6235

   Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

   Reviews: 80% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Prof. Nancy Dach

   Birthday: 1993-08-23

   Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

   Phone: +9958996486049

   Job: Sales Manager

   Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

   Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.